Liên hệ

Địa chỉ:Thôn Bản Ó Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn:Bà Lưu Thị Uyên- Chức vụ: Phó hiệu trưởng phụ trách

Điện thoại: CQ: 02813604949- DĐ:0976493679

Email:c1xuanlac.pgdchodon@backan.edu.vn